Umowy
Udzielanie porad prawnych, opracowywanie pism procesowych i pozwów, a także apelacji i skarg kasacyjnych oraz reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych i administracyjnych


Adwokat Stanisław Gerlach
Radzyń Podlaski, ul.Jagiellończyka 1/1
Parczew,ul.Spółdzielcza 26

Połącz z numerem 608 294 916
Pokaż menu / pełna oferta

Tel. 83 355 14 56 ,tel. kom. 608 294 916
Tel. (Parczew) 83 355 13 13


Pomoc prawna z zakresu prawa umów dotyczy m.in. :

  • niedozwolonych klauzul umownych stosowanych w obrocie handlowym (np. przez ubezpieczycieli pojazdów samochodowych w przypadku OC,AC),
  • stosowania zapisów umowych o zwrocie prowizji od przedstawiciela handlowego (agenta) w przypadku rezygnacji z umowy pozyskanego przez niego klienta ,
  • sposobów określania obowiązków ,praw,wynagrodzenia w umowach agencyjnych (np. w branży ubezpieczeń czy doradztwa inwestycyjnego),
  • warunków naliczania odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia przez dłużnika,
  • forma zawierania umów np. przetargów,aukcji czy ofert,
  • warunków uznawania umów za bezskuteczne czy nieważne,
  • sposobów zabezpieczania kar umownych,
  • możliwości uchylania się od zawartej umowy,
  • zagrożeń związanych z określonymi zapisami w umowie,
  • zakresu,odpowiedzialności z tytułu pełnomocnictwa.

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt pod nr tel. 83 355 14 56 ,
tel. kom. 608 294 916,(Parczew) 83 355 13 13

Godziny otwarcia Kancelarii w Radzyniu Podlaskim
Poniedziałek 8-15.00
Wtorek 8-15.00
Środa 8-15.00
Czwartek 8-15.00
Piątek 8-15.00

W uzasadnionym lub niecierpiącym zwłoki przypadku możliwe jest spotkanie w sobotę lub niedzielę.

© Copyrights