Ubezpieczenia społeczne
Udzielanie porad prawnych, opracowywanie pism procesowych, odwołań od decyzji ZUS do sądów, reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych i administracyjnych


Adwokat Stanisław Gerlach
Radzyń Podlaski, ul.Jagiellończyka 1/1
Parczew,ul.Spółdzielcza 26

Połącz z numerem 608 294 916
Pokaż menu / pełna oferta

Tel. 83 355 14 56 ,tel. kom. 608 294 916
Tel. (Parczew) 83 355 13 13


Pomoc prawna z zakresu ubezpieczeń dotyczy m.in. :

  • udzielania porad czy opinii prawnych,
  • korzystania z ubezpieczeń zdrowotnych,
  • świadczeń alimentacyjnych wypłacanych ze środków publicznych,
  • warunków korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych,
  • warunków korzystania z zasiłków (macierzyńskich,wyrównawczych czy opiekuńczych),
  • zasad korzystania z zasiłków chorobowych,
  • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • zasad podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • warunków ,na jakich przyznawane są renty z tytułu niezdolności do pracy (wymagania,jakie musi spełnić świadczeniobiorca,sposoby ustalania podstawy świadczeń,zasady przyznawania,podstawy zawieszania i zmniejszania świadczeń z tego tytułu)

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt pod nr tel. 83 355 14 56 ,
tel. kom. 608 294 916,(Parczew) 83 355 13 13

Godziny otwarcia Kancelarii w Radzyniu Podlaskim
Poniedziałek 8-15.00
Wtorek 8-15.00
Środa 8-15.00
Czwartek 8-15.00
Piątek 8-15.00

W uzasadnionym lub niecierpiącym zwłoki przypadku możliwe jest spotkanie w sobotę lub niedzielę.

© Copyrights