Prawo rodzinne i opiekuńcze
Udzielanie porad prawnych, opracowywanie pism procesowych, pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych oraz reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Adwokat Stanisław Gerlach
Radzyń Podlaski, ul.Jagiellończyka 1/1
Parczew,ul.Spółdzielcza 26

Połącz z numerem 608 294 916
Pokaż menu / pełna oferta

Tel. 83 355 14 56 ,tel. kom. 608 294 916
Tel. (Parczew) 83 355 13 13


Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczy m.in. :

 • prowadzenia spraw o rozwód i separację,
 • ustanawiania rozdzielności majątkowej (intercyzy),
 • podziału majątku wspólnego,
 • podziału majątku dorobkowego zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa,
 • stwierdzenia nieważności małżeństwa,
 • regulowania kontaktów z dzieckiem,
 • obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci; obowiązków alimentacyjnych rodziców czy osób zobowiązanych w dalszej kolejności,
 • ustalania wysokości alimentów (np. podwyższanie wysokości świadczeń alimentacyjnych czy ich obniżanie w przypadku zmniejszenia dochodów małżonka zobowiązanego do płacenia),
 • zabezpieczania wydatków związanych z urodzeniem dziecka,
 • postępowania w przypadku nie płacenia alimentów przez ojca dziecka,
 • spraw dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi (np. w kontekście rozwodu,separacji czy wyjazdu jednego z małżonków za granicę), w zakresie jej ograniczenia, zawieszenia czy pozbawienia,
 • spraw dotyczących opieki nad dzieckiem,
 • warunków ustalania ojcostwa,

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt pod nr tel. 83 355 14 56 ,
tel. kom. 608 294 916,(Parczew) 83 355 13 13

Godziny otwarcia Kancelarii w Radzyniu Podlaskim
Poniedziałek 8-15.00
Wtorek 8-15.00
Środa 8-15.00
Czwartek 8-15.00
Piątek 8-15.00

W uzasadnionym lub niecierpiącym zwłoki przypadku możliwe jest spotkanie w sobotę lub niedzielę.

© Copyrights