Sprawy o odszkodowania
Udzielanie porad prawnych, opracowywanie pism procesowych, pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych oraz reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych i administracyjnych


Adwokat Stanisław Gerlach
Radzyń Podlaski, ul.Jagiellończyka 1/1
Parczew,ul.Spółdzielcza 26

Połącz z numerem 608 294 916
Pokaż menu / pełna oferta

Tel. 83 355 14 56 ,tel. kom. 608 294 916
Tel. (Parczew) 83 355 13 13


Pomoc prawna z zakresu spraw odszkodowawczych dotyczy m.in. :

  • błedów w sztuce lekarskiej przy przeprowadzaniu zabiegów,operacji
  • działalności firm pożyczkowych,banków (np.stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach,zawyżanie kosztów obsługi rachunków bankowych czy kredytów poprzez opłaty dodatkowe)
  • niewywiązywanie się z ofert przez biura podróży (np. warunki na miejscu nijak się mają do folderów,na podstawie któych wybieraliście spędzanie wakacji),
  • zaniżania odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe w przypadku OC,AC czy nakaz naprawy zamiennikami,zamiast częściami oryginalnymi
  • szkód wynikłych z nieprawidłowo przeprowadzonych robót budowlanych,
  • niezgodnego z prawem działania sąsiadów,
  • spraw ,których stroną jest Skarb Państwa,gmina,powiat
  • wypadków w pracy,
  • wypadków w rolnictwie,
  • uszkodzeń ciała powstałych w wyniku upadku,potknięć np. na oblodzonym chodniku

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt pod nr tel. 83 355 14 56 ,
tel. kom. 608 294 916,(Parczew) 83 355 13 13

Godziny otwarcia Kancelarii w Radzyniu Podlaskim
Poniedziałek 8-15.00
Wtorek 8-15.00
Środa 8-15.00
Czwartek 8-15.00
Piątek 8-15.00

W uzasadnionym lub niecierpiącym zwłoki przypadku możliwe jest spotkanie w sobotę lub niedzielę.

© Copyrights